महाराष्ट्र राज्य
जिल्हा निवड समिती ,जिल्हाधिकारी कार्यालय सिंधुदुर्ग

पात्र अपात्र यादी उपलब्ध करून दिलेली आहे Click Here
अर्ज करण्याची मुदत संपलेली याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी
तलाठी पदासाठी होणारी लेखी परीक्षेचे प्रवेश पत्र उपलब्द करून दिलेली आहेत

.